Brodr. Jorgensen Group alustas oma tegevust Taanis 19. sajandi lõpul.
Chresten Jorgensen, kes sündis 1868. aastal, on esimene Jorgenseni perekonna liige, kelle äritegevus on dokumenteeritud. Ta oli osav puusepp ning 1892. aastal asutas ta Taani lõunaosas, Saksa piiri ääres asuvas Stevningi väikelinnas, oma puutöökoja. Hiljem avas ta maja teises otsas riiete ja majapidamistarvete poe, samas kui perekond elas maja keskmises osas.
Tema pojad - Peter (sünd. 1889) ja Jacob (sünd. 1892) - jätkasid perekonna äritraditsioone, kuigi teises valdkonnas. 1.novembril 1913 asutasid nad firma Brodr. Jorgensen ja avasid muusikariistade poe Sonderborgis, mis on veidi suurem linn lõuna-Taanimaal. Poe kõrval oli töökoda, kus muusikainstrumente remonditi ja häälestati.
Kuna perekond elas Taani-Saksa piiri ääres, puudutas I Maailmasõda neid sügavalt ja põhjustas palju kannatusi. Aga tugevad peresidemed, töökus ja pühendumus ning tõsine ja kasin eluviis aitasid neil ellu jääda. I Maailmasõja lõpus, 1918. aastal sai Peter Jorgensen ettevõtte ainuomanikuks. Hoolimata tõsistest raskustest, nagu näiteks inflatsioon ja valuutade devalveerimine ning tihe konkurents, mis valitses piiriüleses kaubavahetuses Saksamaaga, õnnestus tal oma äri üles ehitada. Peagi oli ettevõttel 6 jaemüügipoodi ning kogu Taanit kattev hulgimüügivõrgustik.
1942. aastal kolis Alfred Chresten Jorgensen, Peter Jorgenseni poeg, kes oli siis vaid 21-aastane, Taani pealinna Kopenhaagenisse ning asutas seal firma teise peakorteri.
 
Ametliku loa firma peakorteri asutamiseks Kopenhaagenis andis Kopenhaageni linnapea 10. septembril 1942. Luba anti järgmisteks tegevusteks: tootmine, hulgimüük ja jaemüük.
Alfred Chresten Jorgensen suurendas firma äritegevust nii, et sellest sai üks suurimaid omataolisi firmasid Euroopas, millele kuulusid mitmed jaemüügikohad Skandinaavias, kaasaegne klaverivabrik Taanimaal ning palju hulgimüügifirmasid erinevates Euroopa riikides. Lisaks enda toodetele tegeles Brodr. Jorgensen ka erinevate muusikariistade turunduse ja müügiga. Muusikainstrumente imporditi peaaegu igast maailma nurgast.
1968. aastal anti ettevõttele Brodr. Jorgensen ainulaadne au ja luba kasutada oma kõigis tegevusvaldkondades tiitlit "Taani Kuningakoja varustaja". Vaid vähesed Taani firmad on pälvinud sellise tunnustuse. See antakse nendele ettevõtetele, kes on andnud väga suure panuse Taani ettevõtluskeskkonna arendamisse ning olnud Taani toodete vääriline eksportija välisriikidesse. Selle loa saamine näitab, et antud firma juhtimine on heal tasemel ning et firma tegevus vastab väga kõrgetele moraalistandarditele.
 
Tema majesteet Taani kuningas Frederik IX on andnud ettevõttele Brødr. Jørgensen, Sønderborg, suuremeelselt loa kasutada nime "Taani kuningakoja ametlik varustaja", mis siinkohal kuninga käsul ja tunnistajate juuresolekul kõigile teatavaks tehakse. Amalienborg, 12. märts 1968. TRAMPE Lord Chamberlain.
Aastatel 1970-1980 toimus muusikatööstuses suur pööre. Turule jõudsid elekroonilised instrumendid. Brodr. Jorgensen firma juhatus sai aru, et nende äri põhiolemus jätkab pidevalt muutumist ning seetõttu otsustati 1981. aastal mitmed firma tegevusvaldkonnad maha müüa, jättes alles vaid klaverite tootmise ja rahvusvahelise müügi harud.
 
1980. aastate lõpus laiendas Peter Jorgensen - kolmas põlvkond selles firmas - firma tegevusvaldkonda. Uued tegevused ja tooterühmad hõlmasid kvaliteetsete, kiire käibega tarbekaupade (FMCG) müüki, turundust ja jaotust. Peamiselt tegeleti pesuvahendite, kosmeetika, lõhnaõlide ja kehahooldustoodetega. 1988.aastal võttis Peter Jorgensen vastu väljakutse minna uutele turgudele, kusjuures Poola muutus peagi oluliseks koostööpartneriks. Hiljem, kui kesk- ja ida-Euroopas tekkisid uued demokraatlikud riigid, muutus võimalikuks laiendada äritegevust ka teistes riikides, nagu näiteks Ungari, Tšehhi Vabariik, Slovakkia, Jugoslaavia, Rumeenia, Valgevene, Ukraina, Moldova ja Balti vabariigid.
 
Nii tütarfirmade tegevuse kaudu erinevates riikides kui ka tiheda partnerluse tõttu kohalike edasimüüjatega on firmal õnnestunud luua tugev profiil ja oma toodetele täielikud turundus- ja jaotussüsteemid. Kui soovite rohkem informatsiooni ettevõtte praeguste turgude kohta, klõpsake palun sildil TURUD.
Nagu ülalpool mainitud, kirjeldas Peter Jorgensen - esimene põlvkond - olukorda Taani-Saksa piirialadel vahetult peale I maailmasõda. Inflatsioonimäär oli kõrge ja toiduaineid vähe. Järgnevad aastad olid sarnased neile, mida me hiljem läbi elasime kesk- ja ida-Euroopa uute demokraatiate tekkimisel. Ajavahemikku 1988 - 1990ndate keskpaik iseloomustas samuti kõrge inflatsioon ning raha ja kaupade nappus. Ajaloo kordumist oli väga huvitav vaadata.
 
Täna võime uhkusega tõdeda, et meie edu aluseks on olnud ettevõtte profiil ja mõtteviis- mis omakorda põhinevad kõigile osapooltele pikaajalist kasu tooval viljakal ja edumeelsel koostööl varustajate ja klientidega.
Nüüd, olles tegutsenud peaaaegu 100 aastat, soovime tänada kõiki oma partnereid, kes on meid usaldanud. Tänu sellele oleme saanud luua ja säilitada viljaka koostöö rahvusvahelistel turgudel, mis on sageli haprad ja keerulised.
 
Saame uhkuse ja heameelega kinnitada, et oma 100 aastat ja kolm põlvkonda kestnud tegevuse jooksul oleme suutnud säilitada firma mõtteviisi ja eetika põhialused. Tänu sellele on meie pühendunud töötajad ja firma taga seisev perekond suutnud pälvida meie varustajate ja kliendite usalduse ja teha pikaajalist koostööd.
 
Tulevikus on meie peamiseks eesmärgiks oma firma säilitamine ja arendamine. Selle käigus, ja ka edasisel laienemisel, juhindume firma aluspõhimõtetest ja missioonist ning teeme tihedat koostööd oma paljude rahvusvaheliste partneritega.

 

Peter Jorgensen
President Brodr. Jorgensen Group

1. november 2013 - Tähistame sajandil