Brødr. Jørgensen Gruppen's historie startede i Danmark i slutningen af det XIX-århundrede.
Chresten Jørgensen, født i 1868, var det første medlem af Jørgensen familien, hvis økonomiske aktiviteter blev dokumenteret. Oprindelig var han snedker, og i 1892 åbnede han et snedkerværksted i den ene ende af sit hus i den lille by, Stevning, i det sydlige Danmark nær den tyske grænse. Senere åbnede han en beklædnings- og manufakturhandel i den anden ende af huset, medens familien selv boede i midten af huset.
Hans sønner - Peter (født i 1889) og Jacob (født i 1892) - fortsatte familietraditionerne, men med nye aktiviteter. Den 1. november 1913 oprettede de firmaet, Brødr. Jørgensen, og åbnede en musikforretning i Sønderborg, en større by, også i det sydlige Danmark, hvorfra de solgte musikinstrumenter. Ved siden af installerede de et værksted, hvor de reparerede og stemte musikinstrumenter.
Da familien stammede fra, og boede i grænseområdet med nabolandet, Tyskland, blev de dybt berørt og led meget under Den Første Verdenskrig. Men stærke familiebånd, hårdt og målrettet arbejde, samt en seriøs og sparsommelig levevis medvirkede til, at de overlevede. Efter slutningen af Den Første Verdenskrig i 1918 overtog Peter Jørgensen selv virksomheden, og på trods af alvorlige problemer, bl.a. høj inflation og stor konkurrence fra grænsehandlen med Tyskland, lykkedes det ham at udvikle forretningen, baseret på 6 detailbutikker og et net af grossister, der dækkede hele Danmark.
In 1942 drog Peter Jørgensen's søn, Alfred Chresten Jørgensen, til hovedstaden København, hvor han åbnede selskabets andet hovedkvarter.
Den officielle tilladelse til at etablere virksomhedens hovedkontor i København blevet givet af Københavns Magistrat den 10. september 1942. Tilladelsen omfattede områder som: produktion, engros- og detail.
 
Alfred Chresten Jørgensen opbyggede selskabet til at blive et af Europas største foretagender inden for sit forretningsområde, med adskillige detailsalgssteder i Skandinavien, en moderne piano-fabrik i Danmark og adskillige grossistvirksomheder i forskellige europæiske lande bl.a. i Tyskland, Svejts og England. Udover at sælge egne fremstillede produkter, markedsførte og solgte Brødr. Jørgensen også så godt som alle slags musikinstrumenter, som de importerede fra forskellige steder i hele verden.
I 1968 modtog Brødr. Jørgensen den meget specielle æresbevisning i form af tilladelse til at anvende titlen, "Leverandør til det Kongelige Danske Hof" i alle deres forretningsaktiviteter. Kun få danske selskaber har modtager denne anerkendelse, som tildeles selskaber, der på en særlig måde har bidraget til udviklingen af dansk handel, og som har vist sig og virket som en værdig ambassadør for eksporten af danske produkter. Det indebærer naturligvis, at selskabet drives professionelt og lever op til en meget høj forretningsmoral.
 
Hans Majestæt Kong Frederik IX af Danmark har allernådigst behaget at give Firmaet Brødr. Jørgensen, Sønderborg, tilladelse til at måtte anvende benævnelsen Leverandør til det kongelige danske Hof, hvilket herved ifølge allerhøjste befaling meddeles til vitterlighed. Amalienborg, den 12. marts 1968. Trampe Hofmarskal.
 
I perioden 1970-1980 skete der store forandringer i musikbranchens struktur, a elektroniske instrumenter gjorde deres indtog på markedet. Brødr. Jørgensen's forretningsgrundlag ville således fortsat blive drastisk ændret, og derfor besluttede ledelsen at frasælge mange af forretningsaktiviteterne, således at kun fremstillingen og det internationale salg af pianoer blev tilbage.
 
I slutningen af 1980-erne introducerede Peter Jørgensen - 3. generation i selskabet - nye aktiviteter og produktlinjer i selskabet. De omfattede salg, markedsføring og distribution af høj kvalitets produkter indenfor "FMCC" - hurtigt omsættelige konsumentprodukter - først og fremmest inden for kosmetik, parfume, ansigts og hudplejeprodukter samt vaske- og rengøringsmidler. I 1988 tog han skridte til at udvide forretningen til nye markeder, og specielt blev Polen hurtigt et vigtig og betydningsfuldt forretningsområde.. Senere, med dannelsen af de nye demokratiske stater i Central- og Østeuropa, blev det muligt at udvide forretningsområdet til andre lande, bl.a. De Baltiske lande, Rusland, Hviderusland, Ukraine og Balkan området.
 
Via datterselskaber i de forskellige lande, samt et godt og nært partnerskab med lokale distributører, lykkedes det selskabet at opbygge en stærk profil og et komplet markeds- og distributionsnet for dets produkter.
Som tidligere berettet, beskrev Peter Jørgensen - den første generation - forholdene i det dansk-tyske grænsedistrikt i perioden lige efter Den Første Verdenskrig. De var præget af høj inflation og mangel på varer, og de efterfølgende år udviklede sig ganske på samme måde, som vi senere oplevede det under udviklingen af de nye demokratier i Central- og Østeuropa. Perioden fra 1989 til midten af 1990'erne var ligeledes præget af høj inflation, samt mangel på penge og varer. Det er meget interessant at konstatere historiens gentagelser!
 
Vi kan i dag med stolthed se tilbage på vort virksomheds succes, hvis fundamentale grundlag bygger på selskabets profil og ideologi, som først og fremmest er baseret på et grundlæggende frugtbart og givtigt samarbejde med leverandører og kunder.

 

Her, hvor vi nærmer os selskabets 100 års eksistens, vil vi gerne takke alle vore partnere, som gennem tiderne har vist os deres tillid, hvilket er betingelsen for at oprette og vedholde et frugtbart samarbejde på internationale, og ofte skrøbelige og vanskelige markeder.

 

Med glæde og stolthed kan vi ligeledes konstatere, at det gennem vore 100 år og 3 generationer er lykkedes os at opretholde selskabets fundamentale basis ideologi og etik, således at vi, vore trofaste og engagerede medarbejdere, samt familien bag virksomheden, stadig nyder vore leverandørers og kunders store engagement og tillid.

 

I tiden fremover vil det fortsat være vort helt store mål at vedholde og udbygge vor forretning, samt udvikle yderligere ekspansion indenfor rammerne af selskabets basis ideologi og mission, i nært samarbejde med vore mange internationale partnere.

 

 

 

Peter Jorgensen
President of the Brodr. Jorgensen Group

1 November 2013 - Celebrating the first century